Literatura

Błachowski Aleksander, Strój [w:] red. W. Szkulmowska, Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1997, s. 73-108.
Haft i zdobienie stroju ludowego, Warszawa 1955.
Kalinowska Dorota, Kujawskie czepce zabytkowe, Włocławek 1996.
Kalinowska Dorota, Niezwykłe ręce wierne tradycji. Zofia Bielecka, Regina Majchrzak, Irena Najdek, Włocławek 2013.
Kalinowska Dorota, Szydełkiem i igłą wyczarowane, Włocławek 2001.
Kalinowska Dorota, Pawłowska Krystyna, Hafty i koronki [w:] red. W. Szkulmowska, Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1997, s. 109-130.
Kolberg Oskar, Kujawy, cz. 1, Warszawa 1962.
Kurdziel Stanisława, Hafciarstwo, Warszawa 1987.
Lenart-Malinowska Irena, Wybrane hafty ludowe, Warszawa 1993.
Michałowska Marta, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.
Mikułowska Halina, Strój kujawski, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Poznań 1953.
Mikułowska Halina, Strój ludowy, Toruń 1971.
Mikułowska Halina, Haft kujawski. Wzory i instrukcje, Teka nr 1, Inowrocław 1979.
Mikułowska Halina, Haft kujawski. Wzory i instrukcje, Teka nr 2, Inowrocław 1980.
Patyk Maria, Haft kujawski. Wzory i instrukcje, Teka nr 3, Inowrocław 1984.
Patyk Maria, Haft kujawski. Wzory i instrukcje, Teka nr 4, Inowrocław 1988.
Szkulmowska Wanda, Ziemia rodzinna to Kujawy, cz. 1-2, Bydgoszcz 2006.

Wzorniki zebrane i odrysowane przez Ludwikę Ciesielską-Błażejewską, Archiwum Etnograficzne  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku:
Wzornik A – „Kujawy. Zdobnictwo ludowe. Krezy/kołnierzyki”, 1929-1939, nr  1197/W-Nr 229
Wzornik B – „Kujawy/WLKP. Fartuchy – Spódniki – Koszule – Czepki”, nr 1198/WH-Nr 230-1222/WH-Nr 254
Wzornik C – „Kujawy. Zdobnictwo ludowe czepków kujawskich”, nr 1244/WH-Nr 276